TermBox

Termbox

Je kompaktní jednotka tepelného čerpadla, která může být instalována k jakémukoliv stávajícímu bojleru, akumulační nádrži o doporučené velikosti do 300L. Jako venkovní jednotka slouží termodynamický panel, který je vystaven okolním povětrnostním podmínkám a slunečnímu záření. Tento panel funguje jako výparník tepelného čerpadla, který zachycuje tepelnou a sluneční energii.

Jak funguje TermBox

Chladivo R134 je nastřikováno v podobě mikrokapiček expanzním ventilem do potrubí a následně prochází termodynamickým panelem, kde kapalina absorbuje energii z okolí panelu. Díky tomu se kapalina odpaří na plyn a ten přenášení tepelnou energii zpět doTermBoxu. Plyn je stlačen kompresorem, čímž se zvyšuje tlak i teplota plynů.Tyto plyny prochází průtokovým výměníkem přes který se tato tepelná energie předává do vody. Díky oběhovému čerpadlu, tak cirkuluje přes průtokový výměník studená voda, kde se ohřívá a proudí zpět do bojleru, který se ohřívá na požadovanou teplotu Tento cyklus pokračuje, dokud voda v zásobníku dosáhne nastavené teploty např. 55 ° C. Po dosažení tohoto stavu systém přejde do pohotovostního režimu.

Snadná instalace TermBoxu

TermBox je velmi jednoduchý na instalaci. Je připojen na stávající bojler. Do Termboxu se napojí výstup teplé vody a výstup z Termboxu se napojí na vstup studené vody a osadí se zpětnou klapkou. Díky tomuto systému a levně získané energii se sníží náklady na ohřev vody až na - 100% stávajících nákladů.

TermBox