Jak to funguje?

Thermboil E

1

Chladivo (R134A) (C2H2F4)která má nízký bod varu - 26,1 °C), tato kapalina se nastřikuje expanzním ventilem a v mikrokapičkách cirkuluje v termodynamické panelu. Kapalina absorbuje sluneční záření a okolní teplo díky kterému se odpaří.

2

Kompresor nasává horký plyn a stlačuje, v kompresoru dochází ke zvýšení teploty a tlaku.

3

Tento horký plyn proudí kondenzátorem stočený do spirály,která je navinuta na nádrži a takto se předává teplo obalu nádrže a ta zahřívá vodu.

4

Horké plyny předají teplotu přes kondenzátor tady ztratí tlak i teplotu. Dále proudí zpět do nádržky na chladivo a přes expanzní ventil zpět do panelů.