GTC

Nové termodynamické solární systémy pro ohřev teplé vody na vysokou teplotu. Vhodné pro všechny typy radiátoru.

GTC - s akumulační nádrží, bez akumulační nádrže GTC ohřev na vysoukou teplotu

Tyto Termodynamické jednotky GTC jsou určeny pro vytápění a pro velkoobjemový ohřev teplé užitkové vody. Tento systém je dodáván o výkonu 7 kW - 54 kW.

Tyto Termodynamické jednotky GTC pracují na stejném principu jako systém Thermboil. Vnitřní jednotka obsahuje vysokoteplotní kompresory SCROLL a jako venkovní jednotka slouží Termodynamický panel, který funguje jako výparník a absorbuje venkovní teplo a sluneční záření.Tyto panely jsou vystaveny slunečnímu záření a mají několika násobný výkon než klasická tepelná čerpadla.

Plyny které se vrací do kompresoru jsou opět stlačeny a zahřáty na vysokou teplotu, následně prochází deskovým protiproudým deskovým výměníkem, kde dochází k předávání tepla topné nebo užitkové vodě.

GTC HT PLUS - s akumulační nádržíGTC ohřev na vysoukou teplotu

Tyto Termodynamické jednotky GTC HT PLUS jsou určeny pro vytápění. Systém je dodáván o výkonu 6,5 kW - 35 kW. Termodynamické jednotky GTC HT PLUS pracují na stejném principu jako systém GTC. Vnitřní jednotka obsahuje vysokoteplotní kompresory SCROLL a jako venkovní jednotka slouží Termodynamický panel, který funguje jako výparník a absorbuje venkovní teplo a sluneční záření. Tyto panely jsou vystaveny slunečnímu záření a mají několika násobný výkon než klasická tepelná čerpadla.

Plyny které se vrací do kompresoru jsou opět stlačeny a zahřáty na vysokou teplotu,následně prochází deskovým protiproudým deskovým výměníkem, kde dochází k předávání tepla topné nebo užitkové vodě.
Tyto systémy jsou vhodné pro dodávku topné vody do topných systémů, tyto jednotky lze instalovat jako náhrada klasického kotle díky teplotě na výstupu do topení až  65 °C. GTC ohřev na vysoukou teplotu